Vård- och omsorgschef Åsa Johansson lämnar sitt uppdrag för nya ännu okända äventyr

Åsa Johansson och Emma Burstedt står bredvid varandra.

Åsa Johansson, vård- och omsorgschef och Emma Burstedt, kommundirektör.

I 18 år har Heby kommuns vård- och omsorgschef Åsa Johansson haft olika chefsuppdrag inom vård- och omsorgssektorn i Heby kommun. De senaste nio åren som förvaltningschef. Nu väljer Åsa att inte förlänga sitt förordnande.
- Jag har vid varje slut av förordnanden tagit ställning till fortsättning av uppdraget. Den här gången känner jag att det är dags för mig att avsluta och låta någon annan ta vid och förvalta det goda arbete som görs och utveckla verksamheten vidare, säger Åsa Johansson.

Det har inte varit något lätt beslut för Åsa att ta. Det syns tydligt att hon blir lite rörd när hon berättar om sitt arbete och uppdrag som hon nu lämnar.
-Jag har verkligen trivts i rollen som ledare för förvaltningen. Jag har haft stort förtroende från både ledning, medarbetare och förtroendevalda. Det har varit ett omfattande arbete och periodvis långa arbetsveckor, men tillsammans har vi utvecklat förvaltningen utifrån både mål, nya krav och ökande volymer. Jag kan stolt säga att vi lagt en bra grund för fortsatt arbete, säger Åsa.

En värdefull del av
kommundirektörens ledningsgrupp

Även hennes chef Emma Burstedt, kommundirektör, tycker att det är väldigt tråkigt att hon slutar.
- Åsa har varit en ytterst uppskattad kollega till mig under många år. Först som chefskollegor och sedan 2016 som min medarbetare. I Åsa har jag funnit en mycket klok, empatisk, driven och lösningsorienterad förvaltningschef, som dessutom har en underbar humor och nära till skratt. Jag vet att hon har varit en väldigt uppskattad ledare inom vård- och omsorgsförvaltningen och hon är en värdefull del av min ledningsgrupp där hon såväl bidrar till ett gott klimat som till att komma framåt i kniviga frågor. Åsa är en förebild för oss alla i hur hon agerar som chef, kollega och i arbetet tillsammans med våra förtroendevalda, säger Emma Burstedt.

Uppskattat samarbetet med de förtroendevalda

Just samarbetet med de förtroendevalda är något som Åsa Johansson lyfter fram.
- Jag har tyckt mycket om arbetet tillsammans med politiken och att försöka möta upp deras behov av goda beslutsunderlag och information om förvaltningens arbete och utmaningar på bästa sätt. Det goda förtroendet har också gjort det möjligt att ha diskussioner om förvaltningens utveckling, vilket har varit värdefullt för mig i mitt arbete. Man kan säga att vi mötts respektfullt i våra olika roller.

Tillsammans hittar vi lösningar

En ledstjärna i Åsas ledarskap har varit att ha en god struktur i hur förvaltningen arbetar och också att odla en kultur där alla har en vilja att hjälpas åt.
- För mig är ett prestigelöst ledarskap där alla medarbetare vågar komma till tals a och o. Jag har försökt att inspirera och vara ett föredöme i att tänka kreativt och att vi behöver se och bry oss om varandra. Tillsammans kan vi hitta nya lösningar. I en liten kommun är samverkan avgörande för att vi ska klara uppdraget för dem vi är till för. En förvaltning behöver också en struktur med ett systematiskt arbetssätt där analys och förbättringsåtgärder identifieras och åtgärdas, säger Åsa.

Vill gärna fortsätta jobba i Heby kommun

Vilka nya utmaningar som väntar Åsa nu är ännu inte klart. Emma Burstedt konstaterar att hon inte har haft framgång i sina försöka att påverka Åsas beslut. Åsas förordnande går ut vid årsskiftet 2024/2025 och de båda för just nu diskussioner om framtiden.
- Jag har fortfarande en grundtjänst i kommunen och vill jättegärna fortsätta att jobba i Heby. Jag har brukat växla jobb betydligt oftare än jag gjort sedan jag började i Heby vilket är ett bra betyg för Heby kommun som arbetsgivare. Jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet i en annan roll under fler år till i Heby kommun, säger Åsa Johansson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås