Länsstyrelsen vill veta vad du tycker om tillgången till betaltjänster

Händer håller i jord

Hur är tillgången till de grundläggande betaltjänsterna i Uppsala län? För att få svar på det går länsstyrelsen nu ut med en enkät till invånarna i länet för att få en bild av hur tillgången till betaltjänster ser ut.

Enkäten vänder sig till dig som invånare och innehåller frågor om kontantanvändning, möjlighet till uttag, räkningsbetalningar och hur förberedda vi är för att kunna betala vid en eventuell kris.

Svaren är anonyma och används som underlag i länsstyrelsens arbete med frågan.

Enkäten är öppen till och med den 30 augusti 2024 och den finns här: https://link.webropol.com/s/kontanter-och-betalningar Länk till annan webbplats.

Så ta chansen att tycka till. Det är värdefullt för länsstyrelsen att få reda på vad just du tycker.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås