Fortsatt höga flöden i åar och sjöar

Det är fortsatt höga flöden i våra åar och sjöar och gul vädervarning kvarstår för Tämnarån och sjön Tämnaren.

Det mycket höga vattenståndet i Tämnaren kommer enligt prognosen att fortsätta en tid framöver. Det innebär fortsatt risk för översvämning i Tämnaren och Tämnarån.

Det har också kommit rapporter om högt vattenstånd i Hallaren och vid Hallarsjö.

I övrigt ser flödena i kommunens åar ut att avta något men nivåerna är fortsatt höga.

Vi vill vara tydliga med att denna information bygger på prognoser och att förändringar i väderläget kan ändra prognoserna. Med hjälp av SMHI följer vi utvecklingen när det gäller flödena i våra åar och vattendrag under veckan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås