Ann-Sofie fortbildar kollegor
i hela länet genom Yrkesresan

Händer håller i jord

Ann-Sofie Holm arbetar som Verksamhetsstrateg inom vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun sedan 1,5 år tillbaka men har arbetat i kommunen längre än så.

- Jag började som enhetschef på Barn- och familj på vård- och omsorgsförvaltningen för tre år sedan. Innan dess arbetade jag i Uppsala med liknande arbetsuppgifter, berättar Ann-Sofie.

När hon sökte sin nuvarande tjänst som Verksamhetsstrateg hade Ann-Sofie arbetat som chef i nio år.

Behövde nya utmaningar

- Jag behövde få nya utmaningar men trivdes samtidigt så bra här i Heby. När jag såg att den här tjänsten kom ut så blev jag så glad. Nu har jag arbetat som Verksamhetsstrateg i 1.5 år och känner att det är fantastiskt kul att stödja verksamheterna i deras utveckling framåt.

Ett sätt att stödja, inte bara den egna verksamheten utan även kollegor i hela länet är genom Yrkesresan där Ann-Sofie är engagerad som utbildare.

- Yrkesresan är ett arbetssätt både för introduktion och för långsiktig kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänsten. Det är ett samarbete på både kommunal, regional och nationell nivå och vi har utbildningsträffar regionalt, säger Ann-Sofie.

Alla medarbetare har tillgång till fortbildning

Inom Yrkesresan så erbjuds deltagande kommuners medarbetare ett antal olika utbildningar som kvalitetssäkrats av Socialstyrelsen. Själva utbildningen ges sedan dels via en digital plattform men också via fysiska kurstillfällen där kollegor utbildar.

- Vi har valt att gå med i samarbetet kring Yrkesresan och det gör att alla våra medarbetare får tillgång till de fortbildningar som Yrkesresan erbjuder. Varje medarbetare loggas in i Yrkesresan och stannar sedan vid flera ”hållplatser” beroende på tidigare utbildning och erfarenhet, säger Ann-Sofie

Målet är stärkt kompetens

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

- Alla är med och bidrar till arbetet och i Heby kommun så bidrar vi med att jag är utbildningsledare och utbildar kollegor och medarbetare både här och i andra kommuner. Även om jag håller i samma utbildning varje gång så är materialet uppdaterat efter den senaste forskningen så det blir också självutvecklande och lärande att hålla i utbildningen, säger Ann-Sofie.

Fler yrkesresor är planerade att tas fram för den närmsta sjuårsperioden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin