Höga flöden i våra vattendrag - vi följer utvecklingen med hjälp av SMHI

Händer håller i jord

Det är fortsatt höga flöden i våra åar och vattendrag. Helgens snöoväder gav mer snö som småningom ska smälta men enligt SMHI ska kulmen vara nådd för de närmaste dagarna.

Snösmältning, mättad mark och ny snö gör att vattnet står fortsatt högt i våra åar och vattendrag. Enligt SMHI:s prognoser gör det nu kyligare vädret att snösmältningen lugnar ner sig. De närmaste dagarna kommer Tämnarån, Kyrkån, Kartanån och Åbyån (våra största åar i norra kommundelen) att sjunka något.

När SMHI blickar framåt torsdag och fredag denna vecka så väntas varmare väder och mindre mängder regn (0-10 mm). Med långsam snösmältning under veckan och ett tillskott av en mindre mängd regn så kan man förvänta sig att åarnas nivåer i slutet av veckan kommer att ligga på samma nivåer som idag måndag.

När det gäller Heby så har det inte fallit lika mycket snö och läget för Örsundaån ser mer gynnsamt ut. Där kommer det troligtvis att bli en liten uppgång i slutet av veckan.

Vi vill vara tydliga med att denna information bygger på prognoser och att förändringar i väderläget kan ändra prognoserna. Med hjälp av SMHI följer vi utvecklingen när det gäller flödena i våra åar och vattendrag under veckan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås