Ny inriktning för våren 2024

Händer håller i jord

En ny inriktning har tagits fram för våren 2024.

Den nya inriktningen baseras på den lägesbild som har tagits fram och som visar synpunkter på trafikmiljön på olika platser i kommunen.

Utifrån lägesbilden så är inriktning för våren 2024 att Lokalpolisområde Norduppland och Tekniska enheten på Heby kommun gemensamt identifierar platser där trafikmiljön är problematisk. Därefter fokuserar polisen sitt trafiksäkerhetsarbete till dessa platser.

Arbetet är redan i full gång och Tord Lillja, Trafikingenjör vid Tekniska enheten har regelbunden kontakt med polisen.

- Vi har sedan tidigare ett tätt samarbete med polisen. I just detta arbete så bistår jag med aktuell information om platser där trafikmiljön är problematisk för att polisen ska kunna rikta sina insatser dit säger Tord.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin