Befolkningen minskade under 2023

Händer håller i jord

Under 2023 så minskade antalet invånare i Heby kommun med 78 personer visar den senaste statistiken från SCB (Statistiska centralbyrån)

Flyttnettot, alltså antalet personer som flyttade till Heby kommun jämfört med från Heby kommun, var för 2023 -61 personer.

Under 2023 så föddes det 126 personer i kommunen och 148 personer avled.

Av kommunens sju distrikt är det Västelövsta och Huddunge distrikt som visar på en befolkningsökning under 2023. Övriga distrikt uppvisar en befolkningsminskning under året.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin