Fest i Heby omvandlas
till stöd för fest och evenemang

Händer håller i jord

Vid sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen att Fest i Heby ska omvandlas till ett stöd för föreningar och andra arrangörer som vill anordna fest och arrangemang för invånarna i Heby kommun.

Under 16 år, med uppehåll för pandemin, har Fest i Heby varit ett årligt återkommande evenemang i Heby kommun. Under tio dagar varje sommar har Heby kommun samordnat ett program där privatpersoner, föreningar och företag anordnat arrangemang på olika platser i kommunen. Under de senaste 5-6 åren har dock intresset svalnat från både arrangörer och besökare. Därför görs nu konceptet om.

- Vi märkte tydligt att vi behövde ta ett omtag kring Fest i Heby. Efter genomlysning och utvärdering kom vi fram till att vi istället vill kunna stödja initiativ från våra medborgare. Det finns så mycket idéer och goda krafter och vi är jätteglada om vi kan hjälpa till genom att ekonomiskt stötta dessa initiativ, säger Magnus Ekblad, tillförordnad landsbygdsstrateg på Heby kommun.

Sammanhållning och attraktivitet

Kommunstyrelsen har nu beslutat att 100 000 kronor ska avsättas varje år så att föreningar och andra arrangörer kan söka pengar för arrangemang som vänder sig till allmänheten. Precis som med Fest i Heby är syftet att öka sammanhållningen, entreprenörskapet och kommunens attraktivitet för invånare och besökare.
- Det kommer att bli en begränsad ansökningsperiod där vi tar in alla ansökningar och sedan blir det en urvalsprocess efter det. Vi kommer att återkomma med ansökningstider, urvalskriterier och annat längre fram, säger Magnus Ekblad.

Kontakt: Magnus Ekblad, tf landsbygdsstrateg,
magnus.ekblad@heby.se, 0224-645 48

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord