Nu byter Musikskolan namn till Kulturskolan

Veronica Salas, porträtt

Veronica Salas är danspedagog på Kulturskolan

Nu byter vår Musikskola namn och blir en Kulturskola. Beslutet om namnändringen togs av kultur- och fritidsnämnden 12 februari.

Ett kriterium för att kunna vara en Kulturskola är att minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film finns som frivillig och regelbunden verksamhet för barn och unga efter skoldagens slut. Under senare år har Heby kommuns Musikskola utvecklats och nu erbjuder vi både musik, dans, teater och musikal. Vi har också nyligen utökat med ytterligare en danspedagog.

- Vi har ju erbjudit dans och teater i många år redan, men det är först på senare tid som det har blivit en permanent del av verksamheten. Nu satsar vi också på musikal. Vi har fantastiska medarbetare inom musikundervisningen och övriga estetiska ämnen så det är jätteroligt att vi nu fullt ut blir en Kulturskola, säger Stina Röjerås, biträdande kultur- och fritidschef och chef över verksamheten.

Våren är redan fullt planerad med repetitioner, konserter och föreställningar. Att verksamheten nu byter namn från Musikskola till Kulturskola påverkar i praktiken inte medarbetare eller elever eftersom undervisningen redan är i full gång i alla ämnen.

- Vi jobbar på som vanligt, men är så klart glada och stolta över att vi nu är en Kulturskola, säger Stina Röjerås.

Nu väntar bland annat byte av skyltar och extra uppmärksamhet kring namnbytet i samband med vårens arrangemang.

Till Kulturskolan

Stina Röjerås utanför Kulturskolans lokaler i Folkets hus i Heby

Biträdande kultur- och fritidschef Stina Röjerås utanför Kulturskolans lokaler i Folkets hus i Heby

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord