Robert och Olle, först på plats vid stora översvämningen 2023

Robert Bosell och Olle Johansson

Robert Bosell och Olle Johansson

Under natten till den 2 september 2023 drabbades Heby kommun av ett så kallat 100-års regn. På vissa platser i kommunen uppmättes 130 mm nederbörd på ett dygn. Vattnet föll på redan regnmättad mark och vattennivåerna ökade snabbt.

Reningsverket i Heby drabbades hårt av översvämningen. Två av dem som arbetade natten till lördagen och hela den resterande veckan var Robert Bosell, ledningsansvarig på Tekniska Enheten i Heby kommun och Olle Johansson, driftansvarig VA verken i Heby kommun.

Första larmet från SOS

Robert Bosell hade jouren när översvämningen kom. Att det som kom in som ett vanligt larm skulle växa och bli en katastrof visste han förstås inte när han fick det första larmet redan tidigt på fredagskvällen den 2 september 2023.

- Jag fick in larm om höga nivåer för några pumpstationer men eftersom det regnade så var det inget konstigt. Just då hade man ingen uppfattning om att det var så mycket regn som skulle komma, säger Robert.

SMHI:s prognoser för det aktuella dygnet visade på regn. Nederbörden skulle komma att dra över ett stort område och över Heby kommun skulle det inte komma så stora mängder sas det. Förutom larm från pumpstationerna så kom också det första larmet från SOS in till jourhavande Robert Bosell senare på fredagskvällen. Det gällde värmeverket i Heby som hade fått in vatten i sin fastighet. Robert tar då beslutet att även åka förbi reningsverket för att titta till det då han upplever att det nu kommer ner stora mängder vatten.

- Det var väldigt mycket vatten vid reningsverket ända upp till husen. Jag ringde till Olle och bad honom komma ner. Sedan åkte jag vidare till värmeverket som hade larmat ut mig. Jag var borta i en halvtimma innan jag kom tillbaka till reningsverket och då kan jag inte komma in på området. Stövlarna räckte inte till, vattennivån hade ökat med en halv meter på en halvtimma. Så det gick fort, säger Robert.

Har aldrig sett något liknande

- Jag fick först reda på att det var översvämning vid reningsverket när Robert ringde mig. Han sa att det var mycket vatten och att de larmade överallt. Vattenmängden var helt onormal och vi har aldrig sett något liknande förut, säger Olle.

Olle och Robert ser hur vatten rinner in i reningsverkets källare och där inkommande el till reningsverket är. Vattennivåerna ökar fortfarande och det tar ett beslut om att slå av strömmen för att undvika för mycket skador, kortslutningar och haverier av elskåp. Med facit i hand ett mycket bra beslut eftersom verket senare kunde startas upp relativt lätt med tanke på att det blivit dränkt av vatten.

- Vi försökte undvika skador genom att stänga av elen. När det beslutet var taget var det mer bara konstateranden av vad är det som händer? Kommer vi få igång det här någon gång igen tänkte man. Det var vatten överallt, alla lokaler, hela planen, alla grejer stod i vatten. Vi kunde inte göra någonting förrän ån började sjunka, vilket den gjorde först på lördag kväll, säger Olle.

Ovädret kulminerar

Ovädret och nederbörden kulminerade under lördag dag. Därefter började vattnet sjunka undan. Vid reningsverket kan Olle och Robert hela tiden se det sjunkande vattnet då de har ritat ut mått på väggarna för att se hur högt vattnet står. Under natten till söndagen kunde man börja pumpa med reservkraft för att få ut vattnet ur reningsverket. Pumpningen av vatten fortsatte sedan mellan söndag till tisdag med dygnet runt arbete för att hålla igång reservkraften. På onsdagen så kunde reningsverket startas med viss drift och på torsdagen så var driften komplett.

Alla gick in och jobbade

Vid Östervåla reningsverk gick driften aldrig ner. Vägen ut till reningsverket var översvämmad och det fanns även vatten i källaren men det blev aldrig något hot mot driften av reningsverket. I söder bröts allt annat arbete och man stärkte upp med medarbetare så mycket det bara gick.

- Vi har alltid en person som har beredskap en vecka i taget. Men de här var extremt så här gick alla in och jobbade. Det var jobb hela tiden med att hålla reservkraften igång, att flytta runt pumpar där det behövdes som bäst och plocka bort grejor. Källarna var fyllda från golv till tak, säger Olle.

Åtgärdsplan på plats

Fortfarande reagerar både Olle och Robert om det regnar mycket. Det har det gjort några gånger sedan själva översvämningen.

- Vi har haft hot om översvämning och då har vi bevakat nivåerna hela tiden. Men faktum är att när vattnet går över vissa gränser då är man lite maktlös även om man är beredd på det. Det är obehagligt, säger Olle

Sedan översvämningen ägde rum så har en åtgärdsplan gjorts. En av åtgärderna är bland annat att reningsverket i Heby ska omgärdas av vallar för att höja toleransnivån.

- Det kommer att ge oss en ökad toleransnivå på mellan en halv till en meter. Då kan man pumpa ut allt vatten som kommer in på området tillbaka över vallen och hålla rent runt reningsverket. Sedan kommer hela elcentralen att flyttas upp på markplan. Allt hoppas vi ska vara klart till vårfloden om det nu blir en sån. Det är målsättningen, säger Olle.

Viktigt att ha egen beredskap

De två arbetskollegorna har också funderat över om de kunde ha gjort något annorlunda eller om de behöver arbeta på annat sätt i framtiden vid en eventuell översvämning eller annan händelse. En rekommendation som de har är att inte ha så mycket av värde i källaren och att heller inte använda källaren som förråd.

- Jag tror ändå att många fick, kanske för första gången förståelse för att man behöver ha en beredskap själv hemma för olika saker som kan hända. Att man inte kan få hjälp direkt utan kanske måste vänta, säger Robert.

Alla hjälptes åt

På vissa lokala platser i kommunen uppmättes 130 mm nederbörd bara under en natt och det talas om 100 års regn.

Både Robert och Olle har fått mycket fin respons på sina första insatser och på sitt fortsatta arbete under hela perioden. Också att de var deras snabba beslut och handlingskraft som gjorde att reningsverket kunde vara fullt i drift redan på torsdagen.

- Vi var många som hjälptes åt och många som arbetade kväll och natt utan diskussioner. Elektriker prioriterade oss och kommunledningen visade sitt stöd och frågade vad vi behövde för hjälp. Vi kom snabbt ut med budskap till allmänheten på både vår hemsida och vår Facebook. Vi fick också hjälp med att leda bort samtal av vår växel, säger Olle

Trycket på telefonerna var stort och mellan fredagen och lördagen så tog bara Roberts telefon emot 200 larm plus samtal från privatpersoner.

Lärorikt men hoppas på 100 års respit

Översvämningen fick verkligen fäste och vattennivåerna ökade snabbt också på grund av den redan vattensjuka marken.

- De hade regnat väldigt mycket under sommaren och det var väldigt mättat i markerna, hade det varit en mer normal sommar så hade marken klarat av regnet. Många missuppfattade också att det var avstängningen av reningsverket som orsakade översvämningen men det hade inget med saken att göra, säger Robert.

Både Olle och Robert känner att även om det var en katastrof som de var med om och arbetade under så har det fört med sig att de har lärt sig mycket. De känner att det gjort allt de kunde men hoppas att det tar minst 100 år till innan något liknande händer igen.

Robert Bosell och Olle Johansson

Teamwork! Robert Bosell och Olle Johansson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin