Maria Byström blir rektor för Vittinge förskola och skola

Maria Byström

Maria Byström

Nu står snart en ny skola och förskola klar i Vittinge men redan nu är det bestämt att det blir Maria Byström som blir rektor för hela verksamheten.

Maria är idag rektor för Morgongåva och Vittinge förskolor och har tidigare även varit rektor för Vittinge skola under en period.

- Ja, jag var tillförordnad rektor och rektor för Vittinge skola under 2021-2022 så jag känner redan till medarbetarna på skolan väl.

I Heby kommun finns också ett rektorsnätverk där alla rektorer för skola och förskola ingår så även där är Maria väl bekant med sina kollegor.

- Förut har mitt fokus i rektorsnätverket legat enbart på förskolans delar men nu kommer det ju även innefatta skolan säger Maria

Fördelar och trygghet för både barn och medarbetare

Vittinge förskola och Vittinge skola kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt men redan under våren så kommer medarbetarna att börja ha gemensamma träffar.

- Vi kommer att vara den första förskola och skola i Heby kommun som sitter ihop under ett ledarskap på det här viset och jag ser bara fördelar med det. Vi blir ett team av medarbetare som kommer att ha gemensamma arbetsplatsträffar och delar av studiedagar tillsammans. Det finns ju också många fördelar för barnen, som när de kommer till fritids på morgonen och träffar sina gamla förskolepedagoger eftersom vi kommer kunna ha gemensamma öppningar och stängningar. Det blir också en ynnest för mig att få följa barnen från förskola hela vägen till årskurs tre säger Maria.

Andra fördelar för den nya organisationen är ihopslagningar vid jul- och sommarlov. Något som redan görs idag.

- Ja jag ser bara fördelar både för medarbetarna och för barnen, övergången från förskola till förskoleklass till exempel blir ju i Vittinge väldigt överbryggad och det kommer att skapa stor trygghet hos barnen och medarbetarna säger Maria

Stor erfarenhet som rektor

Maria har länge vetat om att hon vill arbeta med barn.

- Jag hade en praktik under högstadiet som jag gjorde på Turbo förskola i Sala och efter det så bara visste jag att det var det här jag ville arbeta med.

Maria har mycket erfarenhet både som barnskötare, förskollärare i förskola och förskoleklass, arbetslagsledare i åk F-3 och som rektor.

- Jag började som rektor i Heby kommun hösten 2017 och innan dess så arbetade jag som förskollärare i förskoleklass på Heby skola i fyra år. Maria har även arbetat som förskollärare i förskoleklass i Morgongåva skola i 8 år.

Lång karriär i Heby kommun

Den karriär som Maria gjort inom Heby kommun har inte varit hennes mål från början utan snarare växt fram.

- Jag har alltid tyckt om att lära mig nytt och att få en utmaning så jag har väl lockats av utveckling och att utvecklas i min yrkesroll säger Maria.

De senaste sex åren har Maria varit rektor för förskolorna i Morgongåva och Vittinge och i arbetet som rektor så råder det ingen brist på sporrande uppgifter, utveckling eller nytt lärande.

- Det känns fortfarande som det roligaste arbetet som finns och vi har ett fint stöd kollegialt rektorer emellan i kommunen. Att sedan medarbetarna både på skolan och förskolan är fantastiska och ser fram emot den här nya organisationen får mig att må gott. Jag ser de som en fördel att ha arbetat här under sex års tid, jag känner verksamheterna och de känner mig, vi samarbetar redan och det känns som en bra start för den nya gemensamma organisationen säger Maria.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin