Anna och Saga väljer Heby kommun

Händer håller i jord

Anna Carlsson och Saga Ström båda 20 år gamla väljer att arbeta i Heby kommun under sommaren.

Både Anna Carlsson och Saga Ström utbildar sig till sjuksköterskor vid Uppsala Universitet och de har just avslutat den andra termin på utbildningen.

- Vid utbildningen i Uppsala så får man två kandidatexamen, en inom vårdvetenskap och en inom omvårdnad så det är extra mycket att läsa men ger också mer förutsättningar när man är klar säger Anna Carlsson.

Självklart yrkesval

För båda var valet av utbildning självklart, även om vägen dit såg olika ut.

- Jag gick restaurangprogrammet på gymnasiet och insåg att det här vill jag inte göra. Jag gjorde lite personlighetstester och landade i att sjuksköterska vore perfekt och den känslan har bara förstärkts under utbildningens gång. Jag hade inte behörighet direkt utan läste upp tre kurser via Komvux här i Heby innan jag sökte till utbildningen i Uppsala säger Saga Ström

- Jag arbeta på Liljebacken i Tärnsjö som vårdbiträde och det var då jag bestämde mig för mitt yrkesval. Jag vill arbeta inom äldreomsorgen och vara nära patienten säger Anna Carlsson.

Sommarjobb på Lövsta

Nu har båda sommarjobb på Lövsta i Heby och trivs jättebra.

- Det är så fint med ett nytt ställe och man kan se att de äldre trivs och de pratar ofta om den goda maten. De känns som en fin plats för ens egna äldre att kunna bo på i framtiden säger Saga.

- Flera av de som jag arbetade med tidigare i Tärnsjö arbetar här nu så det känns härligt att jobba ihop igen säger Anna.

Många möjligheter

Som färdig sjuksköterska ser båda nästan inga gränser för var eller med vad de skulle kunna arbeta med i framtiden.

- I nästan alla branscher finns det behov av en sjuksköterska, du kan arbeta inom ambulans, skola, företagshälsovård, 1177, äldreomsorg eller BVC och det blir ändå vitt skilda arbetsuppgifter fast du har samma yrke säger Saga

- Det är ett otroligt brett utbud som vi har när vi är färdigutbildade och det finns många möjligheter säger Anna.

Heby kommun en framtida möjlighet

Att både Anna och Saga nu aktivt har valt att söka arbete i Heby kommun över sommaren trots att de har boende i Uppsala är ingen slump.

- Här är lönen högre och arbetstiderna bättre än i Uppsala säger de båda.

Båda kan även tänka sig att permanent arbeta i kommunen i framtiden

- Det här är ju hemma och jag vill gärna arbeta som ambulanssjuksköterska på Ambulansen i Huddunge säger Saga

- Jag vill ju arbeta inom äldreomsorgen och det känns som att det finns mycket utvecklingsmöjligheter här i kommunen. Exempelvis är det många chefer som har en sjuksköterskeexamen i grunden säger Anna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin