Världsmiljödagen 2023

Händer håller i jord

Idag den 5 juni firas världsmiljödagen, en av FN:s internationella dagar som skapades för att informera om och kraftsamla kring aktuella miljöfrågor.

Idag är den mänskliga påverkan den drivande orsaken för klimatförändringar, vilket har en direkt påverkan på människor, djur och ekosystem. Självklart påverkas också våra lokala ekosystem och natur av klimatförändringar.

Nytt filter hjälper Tämnaren

I Heby kommun firar vi dagen genom att berätta om det nya efterpoleringsfilter som vi har installerat för att förbättra miljön kring Tämnaren. Tämnarens avrinningsområde har ett övergött vatten som inte gynnar ett friskt ekosystem. För att få en bättre vattenkvalitet i området så har Tekniska enheten i Heby kommun tidigare ansökt om och fått beviljat LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Uppsala. För bidraget har man installerat ett efterpoliteringsfilter vid avloppsreningsverket i Östervåla.

Bidrar till bättre vatten

Filtret består av sex stycken roterande filterskivor med små, små hål som bara är tio mikrometer stora. För att förstå hur litet de är så kan man säga att det går tusen mikrometer på en millimeter. Filtret är ett extra reningssteg och är det sista steget i reningsprocessen innan vattnet släpps ut i Åbyån. Där kommer det nya filtret nu bidra till minskad näringsbelsatning i området och till en bättre miljö för djur och växter.


 


 


Efterpoleringsfilter

Efterpoleringsfiltret

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin