Befolkningen minskade
något under första kvartalet 2023

Händer håller i jord

Under årets tre första månader minskade befolkningen med 22 personer i Heby kommun.

Vid första kvartalets slut bodde det 14 399 invånare i kommunen. Vid årsskiftet var den siffran 14 421. En minskning med 22 personer.

Flyttnettot, antalet personer som flyttade till Heby kommun i jämförelse med de som flyttade härifrån, är -13 personer. 30 nya invånare föddes i kommunen samtidigt som 45 personr avled.

Nu inväntar vi halvårsstatistiken då det även redovisas statistik på ortsnivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 maj 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås