Välkommen till
Framtidsverkstad och samverkan
om Örsundaåns avrinningsområde

Örsundaån flyter igenom landskapet.

Heby och Enköpings kommuner och Örsundaåns vattenråd hälsar dig hjärtligt välkommen till vattenkonferens i Församlingshemmet vid Västerlövsta kyrka i Heby, onsdag 14 juni, 08.30-15.45.

Vi välkomnar markägare, allmänhet, företag, föreningar, förtroendevalda, kommuner och myndigheter för att diskutera framtidens vattenhantering. Du får chansen att lära dig mer om vattenresurserna och utmaningarna i Örsundaåns avrinningsområde.

Vad görs idag och vilka drivkrafter finns hos markägare, företag, politiker
och kommuner? Hur kan vi samverka effektivare och tillsammans forma en
smartare och mer hållbar vattenhantering i Örsundaåns avrinningsområde?
Förmiddagen ägnas åt goda exempel och gjorda erfarenheter och under
eftermiddagen diskuterar vi hörnstenar i en framtida hållbar vattenhantering.

Praktisk information

När: 14 juni kl. 08.30 – 15.45
Var: Församlingshemmet Västerlövsta i Heby Hitta hit (lokalen ligger nära
tågstation i Heby och UL:s busshållplats).
Hur: Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch och därför är det
viktigt att ni anmäler er via nedanstående anmälningslänk.
Anmälan: Du anmäler dig via denna länk Länk till annan webbplats.
Anmäl specialkost till: Lina Salomonsson, lina.salomonsson@heby.se
Kontakt: Vid frågor kontakta Lina Salomonsson, lina.salomonsson@heby.se,
Johan Axnér, johan.axner@enkoping.se eller
Johan Benzelstierna von Engeström, johan@refvelsta.se

Varmt välkommen!

Program för dagen

08.30 Fika
09.00 Välkommen och introduktion
• Länsstyrelsen i Uppsala län.
• Presentation av avrinningsområdet och dess utmaningar, Vattenrådet Örsundaån.
• Vad innebär EU:s vattendirektiv i det lokala perspektivet. Ansvar och roller,
Mälarens vattenvårdsförbund.
• Goda exempel från projektet, Life IP Rich Waters
10.20 Paus
10.35 Vattenhantering
• Vad vill Heby och Enköpings kommuner åstadkomma med sin vattenplanering?
Vad är målet och vad är på gång? Heby och Enköpings kommuner.
• Renare vatten och säkrare livsmedelsproduktion – hållbar vattenhantering.
Jordbruksverket.
• Övervakning av vatten i Örsundaåns avrinningsområde, SLU.
12.00–13.00 LUNCH
Hörnstenar i en smartare och hållbar vattenhantering
13.00-14.15 Praktiskt miljöarbete
• Kommun och markägare i samverkan. Västerviks kommun.
• Bidrag till genomförande av åtgärder. Länsstyrelsen i Uppsala län.
• Åtgärdssamordning i Örsundaåns avrinningsområde.
Vansjön-Nordsjö Vattenvårdsförening.
14.15-15.30 Kaffe och framtidsverkstad
Gruppdiskussioner om vidare arbete och hörnstenar i en framtida hållbar
vattenhantering. Blandade grupper med deltagare. Återkoppling från grupperna.
15.30–15.45 Avslutande reflektioner och nästa steg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås