Morgongåva skola förnyar och förenklar barnens vardag på skolan

Maria Johansson, pedagog på Morgongåva skola

Maria Johansson, pedagog på Morgongåva skola

När är de rast? Vad blir de för mat? Vad ska vi göra nu? Frågorna kan vara många när skoldagen börjar för många elever.

För att hjälpa, förenkla och förbättra för eleverna på Morgongåva skola arbetar pedagogerna med olika förbättringsprojekt, två av dessa är lärmiljöer och raster.

Lärmiljöer

För lärmiljöprojektet ansvarar Maria Johansson och Tilda Watson Bohlin, båda lärare på Morgongåva skola.

- Det handlar om att skapa en lärmiljö för våra elever som ser likadan ut vart de än är i för klassrum eller vilket ämne de än har säger Maria Johansson

Till exempel har man satt upp ett tydligt bildstöd i klassrummen som visar vad som kommer att hända under dagen. Här kan barnen enkelt se var, när och hur saker kommer att hända.

Bildstöd skapar trygghet

- Bildstödet är grunden i lärmiljöerna och det inger en trygghet för barnen att de kan se vad som kommer att hända och när säger Maria

Förutom bildstödet för vad som händer under dagen finns även ett bildstöd för klockan där de digitala tiderna har sats upp runt klockan för att barnen lättare ska lära sig både analog och digital tid.

Bildstöd även på rasten

När det gäller rasterna så har Dilara Kuskaya och Sofia Söderman båda pedagoger vid Morgongåva skola arbetat med samma bildstöd för att skapa förutsägbarhet, trygghet och aktiviteter på rasterna.

- Hela skolgården är indelad i områden och varje rastvakt har ett eget område att ansvara för säger Dilara

Aktiviteter tas fram gemensamt

Varje vecka så finns tre aktiviteter på varje rast som barnen kan delta i om det vill. Ibland kan eleverna även vara med och hålla i aktiviteterna. De bjuds på musikteman, fånga ärtpåse och tre i rad. Även mellostafett har varit väldigt populärt.

- Vi kommer på aktiviteterna tillsammans jag och Sofia säger Dilara, ibland kan även barnen komma med idéer till vad de vill göra.

Dilara Kuskaya, pedagog på Morgongåva skola

Dilara Kuskaya, pedagog på Morgongåva skola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 april 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin