Vi växer - nu är vi 14 421 invånare

Händer håller i jord

Heby kommun växer. Under 2022 ökade vi med 118 invånare. Det betyder att vi nu är 14 421 invånare.

Under 2022 valde 1049 personer att flytta till Heby kommun. 904 personer valde att lämna kommunen. Det ger ett glädjande flyttnetto på +145 personer.

Under 2022 föddes det 105 nya kommuninvånare och 138 avled. Det ger oss ett negativt födelsenetto på -33 personer.

Befolkningen i Heby kommun ökade med 118 personer under 2022 vilket är 0,83 procent. Det placerar oss på en fjärdeplats i länet efter Uppsala, Håbo och Knivsta när det gäller den procentuella ökningen.

(Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som har rapporterats efter 1 februari 2022, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-december 2022. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost. För Heby kommuns del är justeringsposten 6 personer.)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås