Välbesökt uppstart av krishanteringsrådet i Heby kommun

Från vänster, Johan Larsson, försvarsdirektör länsstyrelsen Uppsala, Marie Wilén (C), kommunalråd, Marie Löfgren, beredskapssamordnare, Emma Burstedt, kommundirektör och Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk talesperson på Svenskt Näringsliv.

Från vänster, Johan Larsson, försvarsdirektör länsstyrelsen Uppsala, Marie Wilén (C), kommunalråd, Marie Löfgren, beredskapssamordnare, Emma Burstedt, kommundirektör och Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk talesperson på Svenskt Näringsliv.

En allvarlig kris eller ett krig berör oss alla. För att kunna hantera en sådan händelse effektivt krävs samarbete mellan olika aktörer i samhället. Därför har nu ett krishanteringsråd startat upp i Heby kommun.

I det nystartade krishanteringsrådet finns representanter från kommunen, näringslivet, räddningstjänsten, polisen, svenska kyrkan och olika intresseorganisationer som Företagarna och LRF. Allt för att få till ett robust samhälle som tillsammans kan hantera en kris eller en krigssituation.

Uppstart med inbjudna gäster

Som en uppstart på det nya samarbetet träffades rådet nyligen
i församlingshemmet i Heby. Till uppstarten hade även representanter från länets övriga kommuner, länsstyrelsen och försvaret bjudits in för nätverkande och inspiration. Speciellt inbjudna var Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk talesperson för Svenskt Näringsliv och Johan Larsson, försvardirektör på länsstyrelsen i Uppsala.

Viktigt med samarbete

Johan Sjöberg och Johan Larsson berättade om hur Svenskt Näringsliv respektive länsstyrelsen jobbar med beredskapsfrågor och båda betonade vikten av samarbetet mellan myndigheter och civilsamhället.
- Näringslivet är kärnan i totalförsvaret. Utan företagen har vi ingen välfärd och förmåga att upprätthålla denna. Näringslivet är inget särintresse utan har en central roll i att upprätthålla ett robust samhälle, sa Johan Sjöberg.
Johan Larsson instämde med Johan Sjöberg och poängterade vikten av samarbete mellan samhällets alla aktörer.
- Det är ett jättebra initiativ att vi kan träffas så här och det visar vilket engagemang det finns i Heby kommun i den här frågan, sa Johan Larsson.

Stor hjälp från näringslivet under pandemin

Emma Burstedt, kommundirektör, berättade om hur Heby kommuns lokala företagare ställde upp i början av pandemin när kommunen hade svårt att få fram skyddsmaterial till vården.
- Inom bara några dagar hade våra lokala företagare hjälpt oss att få fram material genom sina kanaler och vi behövde aldrig stå utan. Det är vi än idag enormt tacksamma för och det är bara ett exempel på hur viktiga näringslivet är i en kris- eller krigssituation.

Kontinuerliga träffar

Ett 40-tal lokala representanter från kommunen och näringslivet deltog i upptaktsträffen och tanken är nu att deltagarna ska träffas kontinuerligt för att utveckla samarbetet och kommunens robusthet inför en kris- eller krigssituation.
- En sak kan vi vara säkra på. Vi kan inte säga när nästa kris kommer vi kan bara säga att den kommer och då är sådana här initiativ och ett sådant här arbete otroligt viktigt. Då står ni bättre rustade, sa Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk talesperson för Svenskt Näringsliv.

Vill du som företagare veta mer om krishanteringsrådet?
Kontakta Marie Löfgren, beredskapssamordnare, marie.lofgren@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås