Lärare på Heby skola F-6 utbildas i specialpedagogiskt arbetssätt

Händer håller i jord

I Heby skola F-6 driver Inger Jansson och Anna-Karin Lindblom, från skolans specialpedagogiska team, ett projekt som utbildar alla lärare på skolan i specialpedagogik.

Projektet som startades upp under förra läsåret vill visa lärarna hur de kan använda specialpedagogik som ett verktyg och som en kärnverksamhet i deras pedagogiska arbete för att få fler elever att lyckas i skolan.

Projektet består av föreläsningar, handledning och utbildning och görs tillsammans med Ann Lindgren som till vardags arbetar på centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje och är utbildad pedagog med inriktning mot neuropsykriatriska funktionsnedsättningar (npf)

Finns ett stort behov

Inger Jansson som arbetar som specialpedagog på Heby skola F-6 och Anna-Karin Lindblom som är speciallärare på samma arbetsplats, ingår båda i skolans elevhälsa och har sett ett behov av att få till ett sådant här projekt en längre tid. Projektet håller på i två år och finansieras via utvecklingsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbete i skolan inom det här området har pågot i liten skala en längre tid men tack vare kontakten med Ann Lindgren och det finansiella stödet kan projektet nu genomföras i större omfattning.

- Vi ställer mycket högre krav på elever idag. Tidigare var skolan mer styrd och det fanns inte samma utrymme för elever att göra egna val i skolan. Idag ska du som elev i mycket högre grad själv ta eget ansvar i din utbildning säger Ann Lindgren.

Fokus på npf

Utbildningen, föreläsningarna och handledningen i projektet har sitt fokus på npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och på hur de åtgärder som idag görs i skolan för att underlätta för elever med en npf diagnos också kan bli en del av alla elevers skolundervisning och pedagogik.

- Vi vet mycket mer om hjärnan idag och vilka behov, funktioner och förmågor den har. Vi måste ge alla elever de verktyg de behöver för att kunna hantera livet och för att de ska fungera i samhället säger Ann Lindgren.

Utbildningen ska ge ringar på vattnet

Tanken är att den utbildningsinsats som nu görs på Heby skola F-6 också ska få ringar på vattnet och att Heby skola ska dela med sig av sina kunskaper till andra skolor i kommunen. Projektet har kommit fram till handledningsfasen där Inger Jansson och Anna-Karin Lindblom handleder lärare och fritidspersonal.

- Vi har fått positiv feedback på handledningen och lärarna tycker att det är riktigt bra säger Inger Jansson.

Fler elever ska lyckas i skolan

Handledningen sker i grupp centrerad kring en elev och en upplevd utmaning eller behov. Alla medarbetare som finns kring eleven på skolan är med och får ta del av kunskapen under handledningen. Tanken är att handledningen bidrar till att medarbetarna också kan identifiera och se andra elever med samma behov.

- Om du aldrig lyckas så påverkar det naturligtvis den psykiska hälsan, skolan har verkligen en stor möjlighet här och kan vara en friskfaktor för eleverna säger Ann Lindgren.

- Det är fortfarande nytt för oss och vi har förberett oss mycket för de här steget med handledning. Men målet med hela projektet är ju att fler elever ska lyckas i skolan och det hoppas vi på att uppnå säger Anna-Karin Lindblom

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 december 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin