En vecka fri från våld -
Huskurage hos Hebygårdar

Händer håller i jord

En vecka fri från våld är en återkommande vecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I Heby kommun kommer vi under veckan ta upp tre olika exempel på hur vi verkar lokalt för att både förebygga våld i nära relationer men också arbetar för att hjälpa både våldsutsatta och de som utsätter andra för våld. Kampanjveckan är ett initiativ skapat av Unizon, (kvinnojourernas riksorganisation) och MÄN, (manligt nätverk mot mäns våld) och initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Huskurage hos Hebygårdar

Med hjälp av initiativet Huskurage vill Hebygårdar både informera och stötta sina hyresgäster. Satsningen uppmanar dig som medmänniska att agera om du upplever att du hör, ser eller tror dig höra eller se att någon far illa. Vill du inte göra det själv så hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld och du kan rädda liv.

- Information om Huskurage sitter i alla trapphus i våra bostadshus och vi har även med informationen i vårt nyhetsbrev som kommer ut tre gånger per år. Vi har information på vår hemsida och på vår Facebook säger Emma Karlström som arbetar som administratör för uthyrning på Hebygårdar.

I Huskurage uppmanar Hebygårdar grannar att agera om de känner oro för, hör eller ser våld. Av omtanke för andra och som medmänniska uppmanas grannar att agera på följande sätt:

  1. Ringa på hos grannen och fråga hur det står till.
  2. Vid behov hämta hjälp av flera grannar. Flera grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen på 112 om du upplever att situationen är hotfull eller akut. Du kan även ringa 114 14 om det inte är akut (Du kan vara anonym).
  4. Om det finns stor oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan hos socialtjänsten i Heby kommun 0224-360 00

Med i informationen finns också numret till Kvinnojouren Solrosen i Heby kommun: 070 461 03 61 och Kvinnojouren i Uppsala 018-10 10 49

Inte en kampanj utan ett sätt att arbeta

Satsningen är inte något som kommer att vara under en viss tid utan ett nytt sätt att arbeta för bostadsbolaget. Bland annat så kommer alla medarbetare inom Hebygårdar få en utbildning från Solrosen kvinnojour i Östervåla.

- Tanken är att vi som arbetar inom bostadsbolaget ska tänka till, kanske vara mer uppmärksamma på tecken och lyssna på sig själv om man känner oro och också veta vad vi ska göra om vi upplever det säger Pernilla Winterqvist Boman som arbetar som besiktningsadministratör på Hebygårdar.

Arbetet är del av det sociala hållbarhetsarbetet.

Det var Kommunstyrelsen som gav ett förslag till Hebygårdar att arbeta kring just Huskurage och bostadsbolaget såg genast det som en möjlighet att kunna arbeta aktivt och proaktivt med frågan.

- Vi vill naturligtvis att alla ska känna sig trygga i sitt eget hem och också att våra medarbetare ska känna sig trygga att säga till om de upplever att något inte står rätt till säger Emma Karlström.

Förutom Huskurage så arbetar Hebygårdar med trygghetsskapande åtgärder så som belysning och de har också en återkommande undersökning kring hur deras hyresgäster upplever tryggheten där de bor.

Viktigt med direktkontakt

Hebygårdar uppmanar sina hyresgäster, förutom att knacka på, att i första hand kontakta polisen eller socialtjänsten direkt och inte att ringa till Hebygårdar.

- Det är viktigt att informationen kommer fram så fort som möjligt till polisen eller till socialtjänsten och där finns också möjligheten att vara anonym säger Pernilla Winterqvist Boman.

Viktiga telefonnummer

  • Ring polisen på 112 om du upplever att situationen är hotfull eller akut.
  • Kvinnojouren Solrosen i Heby kommun: 070 461 03 61
  • Kvinnojouren i Uppsala 018-10 10 49
  • Ring polisen på 114 14 om det inte är akut (Du kan vara anonym).
  • Vid oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan hos socialtjänsten i Heby kommun 0224-360 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås