Biblioteken satsar på ungas läsning

Caroline Wänlund framför en dator i ett av våra bibliotek

Caroline Wänlund, projektledare för Stärkta bibliotek och bibliotekscoach

I somras inledde Caroline Wänlund projekt Stärkta bibliotek med ungdomsinriktning. Målet med projektet är att locka ungdomar till biblioteken och öka lusten till att läsa. En del av projektet är att haka på den läsfrämjande kampanjen #jagläser här i Heby kommun.

Bibliotek Heby kommun har under en längre tid arbetat med projekt Stärkta bibliotek som finansieras av Kulturrådet. Projektet, vars första del hade målgrupp äldre, är nu inriktat mot ungdomar.

Ny projektledare är Caroline Wänlund. Hon inledde arbetet i somras och tog då in åsikter från ungdomar i kommunen och arbetade med att bygga relationer till ungdomarna. Hon har också ordnat aktiviteter på biblioteken.

- Jag vill nå ut till ungdomar och marknadsföra biblioteket. Jag vill främja läsning och skapa en mer positiv bild av att läsa, speciellt hos tonårskillar, säger Caroline.

Inom projektets ramar arbetar Caroline med olika saker. En del av projektet är att haka på Uppsala kommuns läsfrämjande kampanj #jagläser. Här vill hon hitta lokala läsambassadörer som kan ge boktips, utveckla så kallade "bokholkar" och anordna tävlingar.

Inom projektet erbjuder Caroline också möjligheten för unga att boka en så kallad bibliotekscoach. På ett enkelt sätt kan då unga få hjälp att hitta på biblioteket, få boktips, hjälp med studieteknik och annat som de kan behöva.

Caroline Wänlund har också bjudit in barnombudet för att föreläsa för alla inom kultur- och fritidsenheten som jobbar med unga.

- Vår verksamhet är bred och nivåerna att verka för ungdomars delaktighet är flera. Både det lilla och det stora är viktigt, säger Caroline.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord