Tillsammans tittar vi på hur
vi kan dra ner vår elförbrukning

Porträttbild av Emma Burstedt, kommundirektör, Heby kommun.

Emma Burstedt, kommundirektör.

Heby kommun har ett fast elavtal under hela 2023 så vi är inte direkt drabbade av rörliga och höjda kostnader. Däremot har vi, liksom övriga kommuner, blivit ombedda att dra ner vår elkonsumtion för att minska belastningen på elnätet under vintern. Det går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete och vi tittar just nu på möjliga åtgärder som vi kan genomföra.

Energi och framförallt el har under det senaste året blivit en allt mer aktuell fråga. Anledningarna är flera. Elmarknaden fungerar annorlunda idag i jämförelse med för några år sedan och samhällets behov av el ställer nya krav på produktionen och elnäten. Kriget i Ukraina är en faktor som påverkar systemet ytterligare då Ryssland har varit en stor exportör av olja och gas till Europas elproducenter.

Sparar el för stabilare nät

Elpriserna har sedan förra vintern tidvis varit höga även i Sverige. Det beror på att behovet av el i Europa är stort. Även om Sverige är en nettoproducent av el så innebär den stora efterfrågan på marknaden att priset stiger även för oss. Om det blir för stor skillnad mellan efterfrågan och mängden producerad el i ett nät riskerar nätet att bli instabilt. Inträffar detta kan nätet behöva stängas ned i förebyggande syfte. För att inte det ska behöva hända är det bra om alla försöker att spara på el. Inför kommande vinter signaleras åter om höga priser på el framförallt i prisområde 3 och 4 (där Heby kommun ingår i område 3).

Invånarna ska påverkas så lite som möjligt

Vi har, liksom övriga kommuner, ombetts att spara på vår elanvändning. Bakgrunden är att man vill minska på belastningen på elnätet under vintern då förbrukningen är extra hög. Just nu tar förvaltningen fram åtgärder som kan vara möjliga att genomföra under vinterhalvåret 2022/23. I detta väger vi in vilken påverkan varje åtgärd har för våra invånare. Den bästa kilowattimmen att spara är den som inte märks. Exempel på möjliga åtgärder är att dra ner ventilationen i vissa lokaler som används mindre på grund av ökat distansarbete eller att stänga ned olika system när lokaler inte används.

Går in i ny upphandling

Inför att vårt elavtal löper ut i december 2023 går vi nu in i en ny upphandling. I samband med den är det också bra att vi ser över vår totala elförbrukning och hur den kan minskas. Vi fortsätter vårt arbete med att titta på möjliga åtgärder med målet att vi ska sänka vår totala elkonsumtion med så lite påverkan som möjligt.

Med vänlig hälsning Emma Burstedt, kommundirektör

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås