Avtal om Vittinge
nya skola och förskola klart

Händer håller i jord

Nu tar bygget av Vittinge nya skola och förskola nästa steg. Ett avtal om uppförande av skolbyggnaden är klart och byggherre är Hebyfastigheter AB.

Byggnaden kommer att ha plats för 100 elever och 72 förskolebarn. I den ena delen av byggnaden kommer skolan (förskoleklass till årskurs 3) att husera och i den andra delen blir det plats för förskolan. Hit flyttar Ösbylunds förskola som därmed får fler platser och bättre med utrymmen. Flera gemensamma utrymmen kommer också att placeras centralt i den nya byggnaden.

Den nya skolan och förskolan kommer att byggas strax norr om det nybyggda villaområdet Ösbylund, i Midgårdsgatans förlängning. I samband med detta exploateras ytterligare villatomter i området mellan nuvarande villabebyggelse och den nya skolan. Ambitionen är att planera för ytterligare bostadsbebyggelse i Vittinge under de närmaste åren.

Den nya skolan och förskolan i Vittinge kommer att stå klar tidigast i mars 2024.

Till projektsidan för Vittinge nya förskola och skola

Kontakt fastighetsfrågor: Roger Österberg, Fastighetschef Hebyfastigheter, roger.osterberg@heby.se, 0224-362 06

Kontakt utbildningsfrågor: Dan Bergqvist, skolchef, dan.bergqvist@heby.se, 0224-360 43

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 september 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås