Reduktionsfiske i Ramsjön med
start 5 september

Mona Bengtson och Peter Knutsson vid utdelningen av Sparbanksmiljonen

Mona Bengtson och Peter Knutsson (ordförande i Ramsjöns fiskevårdsförening) vid utdelningen av Sparbanksmiljonen.

Under vecka 36 med start 5 september kommer reduktionsfiske ske i Ramsjön. Genom att ta upp mycket av vitfisken i Ramsjön tar Ramsjöns fiskevårdsförening ett första steg mot att återställa balansen i sjön som idag inte mår vidare bra.

Med stöd från Sparbanksmiljonen och fiskeenheten på Länsstyrelsen har Ramsjöns fiskevårdsförening, med Mona Bengtson i spetsen, initierat en analys av Ramsjön i Morgongåva. Analysen visar bland annat att balansen mellan djur- och växtplankton i sjön behöver återställas för att den ska kunna må bra igen.

- Vi är rädda för vad som händer om inget görs för att förbättra vattenkvaliteten i Ramsjön. Vattnet är väldigt grumligt, sjön full av alger och som badälskare känns det heller inte roligt att ta en simtur. Något måste göras, säger Mona Bengtson som bor i Morgongåva.

Reduktionsfiske med start 5 september

Under vecka 36 med start 5 september kommer det därför att göras en stor insats för att återställa balansen mellan djur- och växtplankton i sjön. Det gör man via reduktionsfiske där man tar upp vitfisk ur sjön. Det är Klara Vatten som kommer att utföra arbetet, ett företag med stor erfarenhet av liknande insatser. Reduktionsfisket pågår under 3-4 dagar och Klara Vatten kommer under tisdagen vid två tillfällen berätta lite mer om hur reduktionsfisket fungerar och vad det kan göra för vattenkvaliteten.

- Reduktionsfisket i sig är intressant att se på plats då det kommer vara trålar på sjön och stora mängder fisk som hanteras. De som är intresserade är välkomna till sjön för att titta, lyssna till Klara Vatten och ta hem fisk gratis, säger Mona Bengtson.

Dialog med kommunen

Under hösten 2021 träffade Ramsjöns fiskevårdsförening också tjänstepersoner och förtroendevalda från Heby kommun för att diskutera Ramsjön. Nu i höst fortsätter dialogen kring kommande planer som kan påverka sjön.

- Det som föreningarna gör för våra sjöar är jätteviktigt, och jag är glad att vi har en god dialog och en samverkan med både föreningar och allmänhet, säger Lina Salomonsson som är miljöstrateg på Heby kommun.

Inom kommunen pågår också ett arbete med att ta fram en nulägesbeskrivning som ska vara färdig i oktober 2022. Det ska ge en samlad bild av arbetet med vatten i Heby kommun och ligga till grund för kommunens kommande vattenplan.

- Genom nulägesanalysen skapar vi en grund för beslut och vidare prioriteringar i vårt arbete med vatten. Det här är en viktig fråga och vi är så tacksamma och ser en styrka i allt ideellt engagemang vi har i denna fråga, säger Lina Salomonsson.

Reduktionsfiske i Ramsjön
med start 5 september

Reduktionsfisket påbörjas måndag den 5 september och pågår 3-4 dagar.

Klara Vatten berättar mer tisdag 6 september

Cirka 12.00: För barn och ungdomar
Efter 16.00: Övriga

Under tisdagen kommer Klara Vatten vid två tillfällen berätta mer om hur reduktionsfisket fungerar och vad det kan göra för vattenkvaliteten.

Gratis fisk

Det kommer finnas möjlighet att ta hem fisk gratis under reduktionsfisket.

Kontakt och mer information

Mer om reduktionsfisket på WRS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mona Bengtson: 070-718 16 75
Klara Vatten: www.klaravatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0731-880000 / 0706-359687

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord