Val 2022 - Rösträkningen

Händer håller i jord

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

När röstningen avslutas på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Förtidsrösterna läggs ner i valurnan

De godkända förtidsrösterna läggs ner i respektive valurna efter att röstkortet har separerats från valkuverten och det markerats i röstlängden att personen röstat.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige räknas rösterna i följande ordning:

  • valet till riksdagen
  • valet till kommunfullmäktige
  • valet till regionfullmäktige

Endast de stora partierna redovisas

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valkvällen räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat. Övriga partier som anmält sig till valet räknas ihop gemensamt. Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Personrösterna räknas inte i den preliminära rösträkningen.

Resultatet rapporteras på val.se

När ett valdistrikt har räknat färdigt rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Länsstyrelsen registrerar resultateten i Valmyndighetens valdatasystem och när flertalet valdistrikt är klara med sin räkning gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd ser till att rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla rösterna en gång till.

Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen

På onsdagen efter valet räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen.

Röster som räknas är framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster och röster från ambassader.

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juli 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås