Val 2022 - Ålder och medborgarskap avgör din rätt att rösta

Händer håller i jord

För att ha rösträtt måste du har fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vi alla val. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar för valdagen. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen svensk medborgare
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juli 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås