Heby kommun öppnar
kanal för visselblåsning

Händer håller i jord

I samarbete med en extern leverantör gör vi det nu möjligt för medarbetare och kommuninvånare att anonymt rapportera eventuella missförhållanden inom våra verksamheter.

Vår förhoppning är att både våra medarbetare och du som kommuninvånare känner att du kan kontakta chefer eller andra ledningsfunktioner om du upptäcker oegentligheter eller missförhållanden inom våra kommunala verksamheter. Men vi vill även göra det möjligt för dig att göra en anonym anmälan. Därför erbjuder vi nu en visselblåsarkanal tillsammans med det externa företaget Lantero.

Inom Heby kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, policys och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom vår organisation.

Kanalen är främst avsedd för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Du hittar mer information om visselblåsarkanalen och hur du gör om du vill rapportera via den genom länken Kanal för visselblåsning

Har du frågor kring detta är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås