Val 2022: Offentlighet och öppenhet

Händer håller i jord

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till. Röstmottagning och rösträkning får dock inte störas.

Alla röster räknas två gånger. En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna, dels på valnatten och dels på onsdagen efter valdagen. Det är länsstyrelsen som genomför den slutliga rösträkningen och det är först efter den som vi har ett slutligt resultat.

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på stället för röstmottagning. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill den ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Offentlighet gäller för:

  • röstmottagning i röstningslokaler för förtidsröstning
  • röstmottagning i vallokalerna på valdagen
  • rösträkning i vallokalerna på valkvällen
  • valnämndernas preliminära rösträkning onsdagen efter valdagen
  • rösträkning hos länsstyrelsen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås