Region Uppsala återinför striktare smittskyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Händer håller i jord

Pandemin är inte över. I Uppsala har man sett en ökning av virushalterna i avloppsvattnet och flera patienter söker nu sjukhusvård på grund av covid-19. I kombination med det ansträngda vårdplatsläget på Akademiska sjukhuset och för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vården återinför Region Uppsala striktare smittskyddsrutiner.

Information från Region Uppsala

- Beslutet innebär bland annat att patienter rekommenderas bära munskydd vid besök och att vårdpersonalen ska använda munskydd som source control vid nära kontakt med patienter och brukare, säger Mikael Köhler, hälso- oh sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Han betonar att vissa smittskyddsåtgärder är viktiga för att covid-19 inte ska spridas inom vård och omsorg.

- Det handlar både om att skydda patienter och medarbetare. Bemanningen är lägre under sommaren och vi vill minska risken för sjukdom och ökad sjukfrånvaro i ett redan ansträngt läge, fortsätter Mikael Köhler.

Inom sjukvården fortsätter man med vissa smittskyddsåtgärder som gällt tidigare. Personal, patienter och brukare som får symtom på covid-19 ska utgå ifrån att de är smittsamma och provtas med PCR på samma sätt som hittills. Smittspårning av covid-19 fortsätter oförändrat inom vård och omsorg.

Mikael Köhler framhåller också vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för att minska risken för smittspridning.

Det nya beslutet omfattar samtliga vårdförvaltningar inom Region Uppsala. Liknande beslut kommer sannolikt att fattas av länets kommuner.

Följande smittskyddsåtgärder, som upphörde 1 juni, återinförs inom Region Uppsala:

  • Personal och studerande ska använda munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare.
  • Besökare och medföljare uppmanas att minimera sina besök i vården.
  • Besökare ska använda munskydd i lokaler där vård och omsorg bedrivs.
  • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus (ej snabb-PCR) införs. Patienter utan symtom hanteras inte som smittsamma i väntan på provsvar
  • Rutin för att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt begränsa tiden för kontakter mellan personal och vårdtagare införs.

Personal inom verksamheter som vårdar patienter ska använda munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till annan personal​. I möjligaste mån ska man hålla fysiskt avstånd inom personalgruppen och avstå fysiska möten som inte påverkar det direkta vårdarbetet. Ronder, vårdkonferenser och daglig styrning bör fortgå med source control enligt ovan​.

Mer information hittar du hos Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås