Rektor = kompetens, engagemang, värme och glädje

Händer håller i jord

Alexandra Gustafsson och Ulrika Davidsson arbetar som rektorer i Heby kommun. Alexandra är rektor för Harbo och Tärnsjö skolor och Ulrika är rektor för Heby skola F-6.

Alexandra Gustafsson och Ulrika Davidsson arbetar som rektorer i Heby kommun. Alexandra är rektor för Harbo och Tärnsjö skolor och Ulrika är rektor för Heby skola F-6.

Både Alexandra och Ulrika valde yrket av liknande anledningar, det handlar om att leda och utveckla det viktiga arbetet i våra skolor.

"Jag valde att bli rektor eftersom de är så otroligt givande och spännande. Att vara med och skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling för barn och unga är viktigt." säger Ulrika Davidsson

Stort kollegialt stöd

Att arbeta som rektor har så klart sina utmaningar men för det mesta tycker Alexandra och Ulrika att arbetet är roligt och givande. De tycker att det finns ett stort kollegialt stöd i Heby kommun och att arbetet inspirerar.

"Jag tycker att jag får jättemycket stöd och uppbackning av rektorskollegorna i kommunens rektorsgrupp och av mina medarbetare och även av chefer på förvaltningen, det är guld värt. Sedan har jag väldigt kompetenta medarbetare som är engagerade i sina elever vilket ger mig som rektor en väldigt bra grund för att bygga en organisation. Jag upplever att Heby kommun är en kommun med framåtanda. " säger Ulrika Davidsson

Närhet till elever, förvaltning och politik

Att de arbetar i en mindre kommun ser de båda som en fördel. De nämner närheten till både elever, förvaltning och politik som något positivt. De upplever också att de som rektorer blir delaktiga i utvecklingen av skolan i kommunen på ett annat sätt än i en större kommun.

"I större kommuner tas besluten högre upp och ska sedan sippra ner. I Heby kommun är du själv med och tar besluten." säger Alexandra Gustafsson.

Utbyte inom EU

Kollegorna säger att det självklart kan vara utmanande att se alla elevers behov och att bedriva en kvalitativ verksamhet med hög måluppfyllelse men framtiden och möjligheterna för skolan i Heby kommun känns positiv. Mycket bra saker händer just nu och det inspirerar. Exempelvis så har Heby kommun fått Erasmuskreditering och alla kommunens skolor, både lärare och elever, kan ta del av kurser och utbyte inom hela EU.

Kompetens, engagemang, värme och glädje

Det som framhävs som mest positivt av rektorskollegorna är ändå alla barnen som ger sitt allt, medarbetarna med sin kompetens och sitt engagemang och kollegorna som finns där med råd, tips och närvaro.

"De stunder då jag kommer ut i verksamheten och kan prata med eleverna är den bästa guldkant man kan ha. Det bästa med mina medarbetare är det engagemang som de har för sitt arbete och som är grunden för arbetet i skolan. En rektor behöver bra medarbetare och kollegor och det har jag." säger Alexandra Gustafsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 juni 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin