Fler bostäder och bättre dialog -
viktigt när företagarna tycker till

Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg, står framför vackra Dalälven.

Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg

Kommunens företagare vill bland annat se fler nya bostäder, bättre samverkan mellan skola och näringsliv och bättre dialog mellan företagen och kommunen. Det visar den årliga enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv som kartlägger kommunernas företagsklimat.

Årets resultat, som bygger på 102 svar, visar att det sammanfattade omdömet om företagsklimatet är 3,04. Det motsvarar betyget ”godtagbart” och är en liten förbättring från föregående år. Det betyder att en flerårig negativ trend är bruten och siffran placerar oss på en sjunde plats av länets samtliga nio kommuner.

Dialog - en prioriterad fråga

- Dialogen med våra företag är en prioriterad fråga för oss. Vi har bland annat jobbat fram ett koncept som heter Dukat bord. Där får företagare möjlighet att träffa samtliga tjänstepersoner som är berörda i ett ärende vid ett och samma tillfälle. Företagare och tjänstepersoner får chans att både ställa frågor och redogöra för konsekvenser. Tjänstepersonerna får ökad insyn i företagens verksamhet och det skapar ett bättre samarbete för alla inblandade. Deltagarna har varit mycket positiva och jag hoppas att det kan fortsätta att utveckla dialogen mellan oss och våra företag, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg.

Eleverna är vår framtida arbetskraft

De bästa betygen får påverkan av brottslighet/otrygghet, allmänhetens attityder till företagen, konkurrens från kommunens verksamheter och tillgången till mobilt nät och bredband. Lägst betyg får skolans kontakter med näringslivet, men även det är en fråga som det jobbats mycket med under året.
- Elevernas kontakt med näringslivet är viktigt. De är vår framtida arbetskraft och kompetensförsörjningen är en oerhörd viktig fråga för våra företag. Under året samverkade vi med Företagarna för att skapa fler praoplatser för årskurs 8 och 9 hos de privata företagen. Praon ger eleverna kunskaper om det lokala näringslivet och arbetslivet i stort inför kommande studie- och yrkesval. Det här ett samarbete som vi hoppas att vi kan fortsätta med. Enkätsvaren blir nu ett jättebra stöd för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete kring frågorna med vårt företagsklimat, säger Ann-Marie Sundgren.

I Svenskt näringslivs årliga enkät ges kommunens företagare möjlighet att bedöma företagsklimatet i i kommunen och den primära målgruppen är företag med minst en anställd.

Läs mer om enkäten och enkätsvaren här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juni 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås