Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2024-04-15

Paragrafer

§§ 80 - 98

Datum då anslaget sätts upp

2024-04-23

Datum då anslaget tas ned

2024-05-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-04-23 - 2024-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen, Uppsala

Sekreterare

Sofi Mååg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg