Kommunfullmäktige - protokoll

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-04-16

Paragrafer

§§ 20 - 40

Datum då anslaget sätts upp

2024-04-22

Datum då anslaget tas ned

2024-05-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-04-22 - 2024-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg