Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

18 mars 2024

Paragrafer

53 - 79

Datum då anslaget sätts upp

26 mars 2024

Datum då anslaget tas ned

16 april 2024

Möjlighet till överklagande under perioden

26 mars 2024 - 15 april 2024

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltning

Sekreterare

Johan Ahlström

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg