Kommunfullmäktige - protokoll

Organ

kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-12-18

Paragrafer

§ 124 - 143

Datum då anslaget sätts upp

2023-12-21

Datum då anslaget tas ned

2024-01-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-12-21 - 2024-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 960 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom