Sociala utskottet - protokoll 231220

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-12-20

Paragrafer

§§ 246-266

Datum då anslaget sätts upp

2023-12-20

Datum då anslaget tas ned

2024-01-11

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-12-20 - 2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

information@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats