Vår krisberedskap i Heby kommun

Om det sker en så kallad extraordinär händelse i Heby kommun har vi som kommun ansvar att hantera den, ibland tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala Län.

Vad är en extraordinär händelse?

I lagen som reglerar hur kommuner och regioner ska göra inför och under extraordinära händelser definieras en extraordinär händelse som att den

 • avviker från det normala.
 • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
 • kräver skyndsamma insatser av kommunen eller regionen.

Lagen om extraordinära händelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationskanaler för kriskommunikation


Vid en kris kan du använda dessa kanaler för att hämta information:

 • Sveriges Radio P4
 • Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Du kan ringa dit både för att få och för att lämna information om allvarliga samhällsstörningar. Numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • Via radio och tv.
 • Som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom

 • Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • Sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som du får. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se.

Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Krisledningsnämnd

Alla Sveriges kommuner ska ha en krisledningsnämnd. Det som gäller för krisledningsnämnder är

 • att de bara är i funktion vid extraordinära händelser.
 • att de får ta över andra nämnders uppgifter.
 • att de har möjlighet att lämna bistånd till andra kommuner och regioner, samt till enskilda personer.
 • att de ska informera kommunfullmäktige om sin verksamhet.

Krisledningsstab

Vi har en krisledningsstab i Heby kommun som tjänstgör vid extraordinära händelser.

Krisledningsstaben får utbildning och övar regelbundet. Fristående från staben finns vår beredskapssamordnare och vår kommundirektör. Vid en krissituation är det kommundirektören som är ansvarig eller den som hon utser som ansvarig.

Stödgrupp - POSOM

Vid en kris är det många som är med om eller bevittnar svåra händelser. I Heby kommun har vi beredskap för att kunna ge stöd till de inblandade, POSOM-gruppen. Gruppen aktiveras i händelse av kris.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) är ett stöd som kommunen kan kalla in när ordinarie resurser behöver förstärkas, exempelvis vid en kris eller samhällsstörning. FRG är ett samarbete mellan Heby kommun, Civilförsvarsförbundet och andra frivilligorganisationer. Gruppen kan till exempel hjälpa till med evakuering, informationsspridning, logistik och transporter. Medmänskligt stöd till drabbade är också en viktig uppgift för en FRG-medlem.

Vem kan bli medlem?

Alla kan bli medlemmar men det är bra om du är stresstålig och väl bekant med närområdet. Uppgiften innebär också att du

 • kan ta initiativ och improvisera
 • är flexibel
 • tar emot och förmedlar information
 • har förmåga att ta och få kontakt med människor i kris

Anmäl ditt intresse för att gå med i FRG till

Jan Alriksson
jan.alriksson@gmail.com
070-890 95 50

Pär Rickman
per.rickman@telia.com
070-640 05 29

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord