Handlingar och ärenden

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året om. Handlingar kan till exempel vara brev, e-post eller ljud- och filminspelningar. Du har rätt att ta del av handlingarna så länge de inte är sekretessbelagda.

Kvinna skriver i anteckningsbok. På bordet står en bärbar dator.

Din rätt att ta del av handlingar styrs av offentlighetsprincipen som är en viktig del av vårt demokratiska samhälle.

Vill du ta del av en allmän handling ska du kontakta den förvaltning som hanterar frågan.

Är du osäker på vilken förvaltning som har handlingen kan du kontakta kommunarkivet via e-post information@heby.se eller ringa 0224-360 77

Du ska också kontakta kommunarkivet om du har frågor eller funderingar kring äldre handlingar.

En del handlingar är hemliga, med andra ord sekretessbelagda. Det betyder att vi inte får lämna ut dem.

Exempel på sekretessbelagda handlingar är när de handlar om en enskild persons personliga förhållanden. Det kan vara ärenden som rör socialtjänsten.

Vi förvarar våra handlingar dels i vårt diarium, dels i vårt arkiv.

I diariet finns det mesta av vår officiella kommunikation med dig som medborgare och andra myndigheter.

I vårt arkiv förvarar vi den information som ska bevaras, alltså sparas för all framtid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord