Försäkringar

Här kan du läsa om våra försäkringar och hur du ska göra om du till exempel vill kräva ersättning av oss.

Ansvarsförsäkring

Heby kommun har en ansvarsförsäkring i händelse av skada.

Gäller skadan din fastighet? Gör alltid en skadeanmälan till din egna hemförsäkring först.

Vill du kräva ersättning av oss?

Vill du kräva ersättning av kommunen ska du kontakta den enhet som du anser är ansvarig. Du kan också kontakta vår jurist.

Vårt försäkringsbolag behandlar skadeståndsanspråk. Det är försäkringsbolaget som gör den skadeståndsrättsliga bedömningen.

Olycksfallsförsäkring för barn och unga

Heby kommun har en olycksfallsförsäkring för barn och unga i Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord