Överklaga ett beslut

Du kan överklaga beslut som kommunen har fattat. Det kan gälla beslut som nämnderna tagit och som du tycker inte har gått lagligt till. Det kan också handla om beslut som påverkar dig personligen.

Heby kommunhus i vinterskymning med rosa och lila himmel

Du kan överklaga ett beslut som du inte tycker har gått lagligt rätt till via en så kallad laglighetsprövning.

Du måste överklaga beslutet till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som vi satte upp beslutet på vår digitala anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om de tycker att beslutet är i sin ordning. Om de däremot godkänner din överklagan upphävs kommunens beslut. Då måste det tas upp igen i kommunen.

Du kan överklaga beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov eller ekonomiskt bistånd. Det gör du genom så kallat förvaltningsbesvär. Det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga.

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Förvaltningsrätten kan ändra kommunens beslut efter att ha prövat själva sakfrågan.

Din överklagan ska vara skriftlig och adresserad till förvaltningsrätten.

Du ska däremot skicka din överklagan till den nämnd som tagit beslutet du vill överklaga. Vill nämnden inte ompröva beslutet skickar de i sin tur överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar beslutet.

Skriv så här
Förvaltningrätten
Heby kommun
Nämndens namn
744 88 Heby

Checklista när du skriver överklagan

  • Vilket beslut gäller det?
  • Vilket datum fattades beslutet?
  • Vem är det som har fattat beslutet?
  • Varför vill du att beslutet ska ändras?
  • Dina kontaktuppgifter
  • Din underskrift

Kom ihåg att din överklagan behöver ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin