Dina rättigheter som nationell minoritet

Du som är en nationell minoritet i Sverige har rätt att få hjälp och service på ditt minoritetsspråk. Här kan du läsa om vad som gäller.

Samiska flaggan mot blå himmel

Dina rättigheter som nationell minoritet

I Heby kommun

 • Du har rätt att få delar eller en väsentlig del av vår service och omvårdnad inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Det gäller om vi har medarbetare som behärskar språket. Vi som kommun ska också beakta dina behov att upprättahålla din kulturella identitet.
 • Ditt barn i grundskolan har enligt skollagen rätt till modersmålsundervisning på sitt minoritetsspråk.
 • Du har rätt att använda finska , meänkieli och samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter. Det gäller om det finns personal som behärskar minoritetsspråk.


Vilka är nationella minoriteter i Sverige?

Sverige är anslutet till något som kallas Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I Sverige är följande grupper fastslagna som nationella minoriteter:

 • Judar
 • Romer
 • Samer
 • Sverigefinnar
 • Tornedalingar

Minoritetsspråk

De här språken är minoritetsspråk i Sverige:

 • Finska
 • Meankieli
 • Samiska
 • Jiddisch
 • Romani chib

I Sverige finns så kallade förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Ett förvaltningsområde kan beskrivas som ett administrativt område och intresserade kommuner, regioner och landsting kan ansöka hos regeringskansliet om att få ingå i ett eller flera förvaltningsområden.

Utöver de rättigheter som omfattar alla nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Heby kommun ingår inte i något förvaltningsområde.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord