Våld i nära relation

Du som lever i en relation där du blir kränkt, hotad eller utsatt för våld har rätt till stöd och hjälp. Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också handla om att du blir tvingad till något som du inte vill.

Sprött, torkat blad ligger på bänk

Stöd, hjälp och råd

Är situationen akut, ring alltid 112.

Individ- och familjeomsorgen

Du kan ringa individ- och familjeomsorgen:
Mottagning för vuxna på 0224-363 64
Mottagning för barn och familj på 0224-360 30.

Under kvällar och helger ringer du Socialjouren på 018-15 00 00.

Familjeteamet

Du kan kontakta vårt Familjeteam om du är utsatt för våld, eller om du har svårt att hantera dina känslor och blir för arg på någon du lever nära. Du kanske är rädd för att gå över gränsen i din relation och göra någon illa?

Du kan höra av dig direkt anonymt för att få råd och vägledning.
Ring oss: Familjeteamet, 0224-361 89

Tänk på att du alltid kan ringa kommunens växeltelefon och be att bli kopplad om du blir utsatt för hot och kontroll av din telefonräkning. Växelnumret är 0224- 360 00.

Våld kan se ut på olika sätt. Det kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och latent. Det kan också vara försummelse av äldre eller någon med funktionsnedsättning.

  • Psykiskt våld är bland annat hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.
  • Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.
  • Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.
  • Materiellt våld kan betyda att förstöra gemensamma ägodelar, personliga saker eller begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.
  • Latent våld innebär att själva hotet om våld skapar en ständig beredskap, strategi och anpassning hos den som är utsatt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås