Medling

När en ung person har utsatt någon annan för brott finns möjlighet för de inblandade att mötas under ordnade former. Det kallas medling och är helt frivilligt.

Två personer skakar hand

Varför medling?

Medlingens syfte är att skapa förståelse hos de inblandade kring vad som har hänt, varför det hände och vilka konsekvenser brottet har haft. Medlingen syftar också till att förebygga återfall hos unga lagöverträdare.

Det är polisen eller socialtjänsten som tar initiativet till medling. 

Medling för mig som är utsatt för brott

Du som brottsoffer får en chans att förklara vilka konsekvenser brottet har haft för dig. Du får ställa frågor och få ett ansikte på personen som utsatt dig. Det kan hjälpa dig att lämna händelsen bakom dig och minska dina eventuella rädslor.

Medling för mig som har utsatt någon för brott

Du som utsatt någon för brott får en chans att ta ansvar för din handling. Du får lyssna till den andra personens upplevelse. Samtidigt får du en chans att förklara vad som hände och försöka ställa saker till rätta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord