Hemsjukvård

Här kan du läsa om möjligheten att få hjälp av en arbetsterapeut i ditt hem och hur du ska göra om du behöver hjälpmedel.

Kvinna i rullstol har besök av kvinnlig läkare i hemmet

Arbetsterapeut, fysioterapeut

Kommunen erbjuder hemrehabilitering till dig som behöver det. Då är det arbets- och fysioterapeuter som ansvarar för vården.

Du kan ha rätt till hemrehabilitering om

  • du är över 17 år.
  • du inte kan ta dig till vårdcentralen på grund av sjukdom eller funktionshinder.
  • du har ett varaktigt behov som är pågående under mer än 14 dagar.

Du som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden

Du som bor på kommunens vård-och omsorgsboenden omfattas automatiskt av hemrehabiliteringen. Det gäller också om du bor på korttidsboende.

Vissa arbetsuppgifter kan delegeras till annan omvårdnadspersonal. Om behov av läkare uppstår ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.

Kom ihåg

Du ska i första hand vända dig till vårdcentralen om du är sjuk, behöver vård eller rehabilitering.

Hjälpmedel

Du kan ibland behöva hjälpmedel för att du ska klara dina vardagliga sysslor så självständigt som möjligt. Behovet kan till exempel uppstå när du blir äldre, genom sjukdom eller skada, eller efter vissa operationer. Då kan du ha rätt att låna hjälpmedel.

Du kan behöva hjälpmedel för att

  • klä dig.
  • sköta din hygien.
  • förflytta dig.
  • fungera i hemmet eller i närmiljön.

Är du över 21 år är det Heby kommun som lånar ut hjälpmedel till dig. Är du under 21 år är det Region Uppsala du vänder dig till.

Du ska börja med att kontakta någon av våra arbets- och fysioterapeuter. De bedömer och kartlägger vilka behov du har och vilka hjälpmedel du behöver låna.

Du och terapeuten provar ut ditt hjälpmedel. De följer också upp och hjälper dig att träna på att använda hjälpmedlet. I tjänsten ingår också service och eventuell reparation av ditt hjälpmedel. Du lämnar tillbaka hjälpmedlet när du inte behöver det längre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord