God man

Du kan få en god man om du behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Det kan bero på sjukdom, psykisk ohälsa eller försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Händer som formar ett hjärta upp mot himlen.

Ansöka om god man

Du kan ansöka själv om en god man när du fyllt 16 år. Din make eller maka, sambo eller dina närmaste släktingar kan också ansöka åt dig. Du ansöker om god man via en blankett som du skickar till överförmyndarförvaltningen.

Du kan själv föreslå en anhörig eller någon du känner till att bli din gode man. Om du inte föreslår någon gör överförmyndarnämnden det. Du får då träffa den personen och godkänna henne eller honom.

Det är tingsrätten som fattar det slutliga beslutet om vem som blir din gode man.

Heby kommun har gemensam överförmyndarförvaltning med Uppsala, Tierp, Östhammar, Älvkarleby och Knivsta kommuner. Uppsala kommuns överförmyndarförvaltning handlägger alla ärenden för de här kommunerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord