Stöd till ditt barn under eller inför gymnasieskolan

Tonåring på golvet i ett bibliotek

Ditt barn och du som vårdnadshavare kan få stöd inför och under ditt barns gymnasiestudier. Ditt barn kanske behöver olika anpassningar eller andra typer av stöd.

Stöd i planering, kontakt och dialog

Det kan handla om att ditt barn behöver hjälp att planera sin färdväg till skolan eller göra studiebesök. Vi finns också här för att stötta ditt barn och dig som vårdnadshavare i kontakten med skolan och i dialogen om eventuella anpassningar.

Vi finns även med för att ge elev och dig som vårdnadshavare stöd i andra frågor som påverkar ditt barns närvaro i skolan.

Du är varmt välkommen att kontakta oss som arbetar inom gymnasieuppföljning om du har frågor eller önskar boka in en tid för samtal.

Kontakt

Tomas Hansson, arbetsmarknadskonsulent
070-369 56 92
tomas.hansson@heby.se

Liwa Mentzer
0224-645 13
liwa.mentzer@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord