Fonder

Du som är folkbokförd i Heby kommun kan ansöka om medel från tre fonder som förvaltas inom kommunen. Det ser lite olika ut från år till år om det finns medel att söka.

Just nu finns det inga medel att söka.

Här kan du som är ung och skriven i Västerlövsta församling söka stipendium för fortsatta studier utöver treårigt gymnasium.

Bifoga studieintyg.

Skicka din ansökan senast 1 oktober innevarande år
Heby kommun, registrator
744 88 Heby

Du som är skriven i Östervåla församling och är i behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om det från Rönnbomska fonden.

Skicka din ansökan till
Rönnbomska fonden c/o Karin Lindberg,
JerkOls Gräsbo 132
740 46 Östervåla

Du som är skriven i Östervåla församling och är skadad under militärtjänstgöring kan ansöka om medel. Om du är ung och studerar kan du också söka medel. Du som är skadad till följd av en olyckshändelse har då förtur.

Bifoga studieintyg.

Skicka din ansökan till
Heby kommun, registrator,
744 88 Heby.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord