Grundsärskola

Heby grundsärskola är en skola för elever med en funktionsnedsättning som gör det svårt att nå upp till den ordinarie skolans kunskapsmål.

Pedagog och elev sitter vid bord och arbetar

Vi tar emot elever från hela kommunen från årskurs ett till nio. Vår skola ligger i Heby skola, centralt i Heby samhälle. Välkommen till vår fina skola.

Hitta hit

Vi finns på Skolgatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Heby, i samma lokaler som Heby skola.

Information till dig som vårdnadshavare

Vi kommunicerar via läroplattformen Unikum. Här får du information om sådant som schema, undervisning och måluppfyllelse.

Grundsärskolan

0224-362 81

Grundsärskolans kursplan liknar grundskolans kursplan. Skillnaden är att de praktiska ämnena får större utrymme, eleverna får längre tid på sig att lära och arbetstakten är långsammare. Vi lägger upp undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Det finns också möjlighet att arbeta mot grundskolans kursplansmål där det är rimligt.

Vi har också så kallad träningsskola. Träningsskolan har ännu större fokus på praktiska ämnen än grundsärskolan, och undervisningen är mycket individuellt anpassad.

Vi har fritidsverksamhet för barn under tolv år och fritidsklubb för ungdomar från tolv år och uppåt. Vi bedriver verksamheten i samma lokaler som grundsärskolan. Fritidshemmet och fritidsklubben är öppna i anslutning till skoldagen och under lov.

Du är välkommen att kontakta elevhälsan om du behöver stöd och hjälp. Är du osäker vem du ska kontakta? Du kan alltid börja med att fråga din lärare som kan hjälpa dig att komma till rätt person.

Kim Lindberg
Kurator
0224-360 73
kim.lindberg@heby.se

Carina Kristoffersson
Skolkurator
0224-360 73 (arbetar måndag-onsdag)

Mari Storm
Skolsköterska
0224-361 82

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord