Hållbara inköp

Allt vi konsumerar påverkar människor och miljön oavsett om det är varor, tjänster eller transporter. Våra skattemedel ska användas så att vi får ut maximal nytta med så få negativa konsekvenser som möjligt.

Gröna blad i närbild med daggdroppar på

I Heby kommun har vi valt att arbeta med hållbar konsumtion eftersom de val vi gör vid inköp och upphandling påverkar de globala målen, Agenda 2030.

Vårt hållbarhetsarbete

Tillsammans hittar vi lösningar

Omvärldsbevakning och samarbete är viktigt för att våra inköp ska vara hållbara. Vår ambition är att i dialog med er leverantörer kunna tala om vad vi vill uppnå och få ta del av er kunskap om möjliga vägar dit.

Vi utvecklar vårt sätt att ställa hållbarhetskrav och vill påverka marknaden i en hållbar riktning och skapa förutsättningar för en mer hållbar konsumtion, både för kommunens verksamheter och för våra kommuninvånare.

Fakturera oss

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord