Kommunalt vatten och avlopp

Här får du bland annat reda på hur du ansluter dig till kommunalt avlopp och vad som gäller om du ska göra ett ägarbyte.

Kran som spolar vatten

Det är kommunens tekniska enhet som har hand om vatten- och avloppsnätet i Heby kommun. Kontakta oss om du har frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Vill du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet gör du en ansökan via vår blankett.

Ansök om att ansluta dig Pdf, 655.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du säljer din fastighet är du som fastighetsägare skyldig att underrätta VA-huvudmannen när fastigheten övergår till ny fastighetsägare. Det ska göras via vår blankett.

Anmälan ägarbyte av fastighet Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.

På tillträdesdagen ska du tillsammans med nya fastighetsägaren läsa av vattenmätaren. Ni dokumenterar värdet på ansökningsblanketten om ägarbyte och skriver båda under blanketten.

Skicka blanketten till tekniska enheten

Centralgatan 2B
744 88 Heby

Tekniska enheten får ett automatiskt meddelande om du köper en tomt av Heby kommun som ligger inom vårt ansvarområde för vatten och avlopp.

Du får ett brev ganska snart efter ditt tillträde där vi berättar om förbindelsepunkt, ger information om regler och avgifter, och bifogar faktura för förbindelseavgiften.

Heby kommun installerar och kontrollerar vattenmätaren hos dig som abonnent.

Mätaren ska vara lätt att komma åt för att vi enkelt ska kunna läsa av den och eventuellt byta ut den. Mätaren är vår egendom men du som fastighetsägare ansvarar för att den är skyddad mot frost, värme och annan yttre påverkan.

Vattnet vi dricker är grundvatten som pumpas upp från Dalkarsåsen och från bergborrade brunnar. Grundvattnet pumpas upp till något av kommunens vattenverk. Vid vattenverken gör vi kontinuerliga vattenprover för att kontrollera att vattnet inte innehåller några bakterier som vi kan bli sjuka av.

Vattenkvalitet

Det kommunala vattnet i Heby kommun är medelhårt. Du är välkommen att kontakta kundtjänst för vatten och avlopp om du vill ha det senaste värdet på hårdheten för dricksvattnet i din ort.

Kundtjänst

0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Nödvatten i vattentankar

Om det uppstår problem med vattenförsörjningen så är det kommunen som ansvarar för att ställa ut vattentankar där du som invånare kan hämta ditt dricksvatten.

Viktigt för dig att veta vid vattenbrist

 • Du behöver ha egna dunkar att hämta vatten i.
 • Vattnet är till för att dricka. Det ska inte användas till toalettspolning och liknande.
 • Kommunen ansvarar för att ställa ut vattentankar inom verksamhetsområdet. Vi ansvarar inte för att du som enskild person får vatten hemlevererat.
 • Du behöver minska din vattenförbrukning under tiden det är vattenbrist.

Har du problem med sinande brunn eller behöver dricksvatten av någon annan anledning? Vi har vattenkiosker vid brandstationerna i Heby och Östervåla.
Heby brandstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Östervåla brandstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera dig hos VA-kundtjänst och få en vattennyckel

Registrera dig hos vår kundtjänst om du behöver en vattennyckel. Då kan du köpa och hämta vatten i våra vattenkiosker. Vi registerar dina köp när du hämtar vatten och sedan får du hem en faktura på ditt köp.

Kontakta oss för mer information

Du är välkommen att kontakta oss för att registera dig för en vattennyckel och få mer information om hur det hela går till. Kontakta vår VA-kundtjänst: 0224-361 69, vattenochavlopp@heby.se

I Heby kommun har vi sex avloppsreningsverk där vi renar vattnet innan vi släpper ut det i naturen. Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om vårt så kallade hushållsspill. Det innefattar toalett- och badrumsvatten och vatten vi använder i köket. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att inte spola ner saker och ämnen som försvårar rengöringsprocessen eller orsakar stopp i avloppet.

Tänk på att inte spola ner:

 • Läkemedel
 • Lösningsmedel
 • Avfettningsmedel
 • Färger
 • Oljor
 • Bensin eller andra petroleumprodukter
 • Fett som smör och rapsolja
 • Cigarettfimpar och snus
 • Föremål som tops, pappershanddukar eller hår

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord